Loading...

Tag: emei legend

EM Legend 30 Fight Card

On April 21st EM Legend will come roaring back to their home at Emei Station in China with a huge card, featuring Pan Jianyun vs. Anvar Boynazarov, Rungrawee vs. Sosefo Falekaono. EM Legend 30 Emei Station April 21st, 2018 Zhang Yiqiang (CHN) vs Wang Jun (CHN) – 60 kg Li Xiaomao (CHN) vs Liu Xiaoping (CHN) – 60 kg Huang Shijie (CHN) vs Huang Dongbo (CHN) – 60 kg Lv Ruilei (CHN) vs Liu Xu (CHN) – 65 kg Li Shenshen (CHN) vs Hao Yang (CHN) – 66 kg Shen Zebao (CHN) vs Wu Guoping (CHN) – 67 kg Chen [read more]